Privacy- en cookies beleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop informatie (inclusief eventuele persoonlijke gegevens) die wij via deze website van u verzamelen of die u aan ons verstrekt door ons wordt verwerkt. Lees het onderstaande zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze praktijk en hoe we hiermee omgaan.
Marianne Schönbach Literary Agency b.v. ("wij") vindt het belangrijk en verplicht zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy.
Door deze website (de "site") te bezoeken accepteert u en geeft u toestemming voor de in dit beleid beschreven praktijken (inclusief zoals periodiek bijgewerkt of gewijzigd). Als u om welke reden dan ook het niet eens bent met de bepalingen van dit beleid, dient u uw gebruik van de website onmiddellijk te staken.
Bekijk onderstaande secties voor meer informatie over ons privacybeleid:

 1. Wie zijn we
 2. Informatie die wij van u kunnen verzamelen
 3. Informatie die wij van u verzamelen van andere bronnen
 4. Hoe uw informatie kan worden gebruikt
 5. Openbaarmaking van uw informatie
 6. Opslag en overdracht van data
 7. Cookies
 8. Sociale Media
 9. Kinderen
 10. Uw rechten
 11. Links naar websites van derden
 12. Wijzigingen in ons privacybeleid
 13. Contact

1. Wie zijn we

Deze site wordt beheerd door Marianne Schönbach Literary Agency b.v., Rokin 44d, 1012 KV, Amsterdam.

 

2. Informatie die wij van u kunnen verzamelen

Als u de site gebruikt of contact met ons opneemt via de telefoon, e-mail, sociale media of sms, of enige andere wijze, kunnen wij de volgende informatie over u verzamelen en verwerken.
Informatie die u ons verstrekt, inclusief:

 • Door u op de site ingevulde formulieren;
 • Inhoud van correspondentie met u via de telefoon, e-mail of anderszins;
 • Site-registratie;
 • Deelname aan discussiegroepen of andere sociale mediafuncties op de site;
 • Melden van een probleem of een verzoek om ondersteuning voor de site.
 • De informatie die u ons geeft kan zijn: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, uw manuscript, foto's of afbeeldingen en reacties.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen
In verband met uw bezoeken aan de site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • technische informatie, inclusief IP-adres, login-informatie, type browser en versie, ingestelde tijdzone, typen van browserplug-ins en versies, besturingssysteem en platform;
 • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-clickstream naar, door en vanaf onze site (inclusief datum en tijdstip);
 • pagina's die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht; responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over de interactie tussen pagina's (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over de gebruikte methoden om de pagina te verlaten.

 

3. Informatie die wij van u verzamelen van andere bronnen

Wij kunnen informatie over u ontvangen als u andere websites gebruikt die worden beheerd door Marianne Schönbach Literary Agency b.v.. Bij deze informeren wij u dat deze gegevens intern kunnen worden doorgegeven en kunnen worden gecombineerd met de op deze site verzamelde gegevens.
Bovendien werken we samen met derden (bijvoorbeeld, onderaannemers op het gebied van technische diensten, analytics-providers, sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, providers van zoekinformatie) en kunnen we van hen informatie over u ontvangen.

 

4. Hoe uw informatie kan worden gebruikt

Wij kunnen de informatie over u op de volgende manieren gebruiken:

Informatie die u ons verstrekt.

 • Wij gebruiken deze informatie: om ons te helpen te reageren op uw vragen;
 • Om u te kunnen voorzien van informatie met betrekking tot de relevante auteurs;
 • Om u te voorzien van informatie over andere door ons aangeboden diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die u al hebt gekocht of waarover u vragen hebt gesteld. Voordat wij dit doen vragen wij u om uw voorafgaande schriftelijke toestemming indien de relevante wetgeving dit voorschrijft;
 • Om u in te lichten over wijzigingen in onze service;
 • Om uw toegang tot de services te beheren;
 • Om u in staat te stellen om met onze site te communiceren;
 • Om u in staat te stellen om informatie van onze site te delen op sociale mediaplatformen van derden;
 • Om te voldoen aan wettelijke voorschriften en regelgeving.
   

Informatie die wij van u kunnen verzamelen. Wij gebruiken deze informatie:

 • Om onze site te beheren en voor intern gebruik, inclusief probleemoplossing, data-analyse, tests, research, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • Om onze site te verbeteren zodat de inhoud op de voor u en uw computer / apparaat meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
 • Om u in staat te stellen om desgewenst deel te nemen aan interactieve functies van onze service;
 • Voor onze inspanningen om onze site veilig en betrouwbaar te houden;
   

Informatie die we ontvangen uit andere bronnen.

 • Wij kunnen informatie uit andere bronnen combineren met informatie die u ons verstrekt en met informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen).

 

5. Openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met geselecteerde derden, inclusief:

 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers, voor de uitvoering van contracten die wij met hen of met u aangaan om u te kunnen voorzien van een product of service;
 • Relevante auteurs en/of hun vertegenwoordigers;
 • Providers van analytics en zoekmachines die ons helpen om onze site te verbeteren en te optimaliseren.

Wij kunnen in de volgende gevallen uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden:

 • Als wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen verkopen of kopen kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of de bedrijfsmiddelen.
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens kenbaar te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Marianne Schönbach Literary Agency b.v., onze klanten of anderen te beschermen. Dit geldt tevens voor uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in verband met beveiliging tegen fraude en vermindering van kredietrisico's.
 • Aan andere derden, nadat u hiervoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven.

 

6. Opslag en overdracht van data

Alle informatie die u levert kan verwerkt en opgeslagen, overgedragen of geopend worden, zoals beschreven in dit beleid. Door uw informatie op te geven en onze site te gebruiken gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Wij hebben toepasselijke technische en organisatorische procedures geïmplementeerd om de op deze site verzamelde informatie te beveiligen.
De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen in onze beveiligde servers of beveiligde diensten, die door derden namens ons worden beheerd.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volkomen veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke gegevensoverdracht gebeurt op uw eigen risico. Nadat we uw informatie hebben ontvangen gebruiken we strenge procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang tot deze informatie te verhinderen.

 

7. Cookies

Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van de website te onderscheiden. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven bij het browsen op onze website en helpt ons om onze site te verbeteren. Zie ons cookiebeleid hieronder voor gedetailleerde informatie over cookies en andere technologieën die we gebruiken en de doeleinden voor dat gebruik.

 

8. Sociale Media

Onze website bevat functies voor sociale media. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, volgen welke pagina u bezoekt op onze site en kunnen een cookie achterlaten om de functie correct te laten werken. De functies voor sociale media en widgets worden gehost door een derde of rechtstreeks gehost op onze site. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat de functies levert.

 

9. Kinderen

De site richt zich niet op kinderen jonger dan 16 jaar, noch verzamelt Marianne Schönbach Literary Agency b.v. bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar, uitgezonderd informatie die wordt verstrekt door hun ouders of met toestemming van hun ouders. Als je jonger bent dan 16 jaar is het je niet toegestaan om identificeerbare persoonsgegevens op te geven, tenzij je ouders je hiervoor toestemming hebben gegeven en je deze toestemming schriftelijk aan ons doorgeeft.

 

10. Uw rechten

Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die Marianne Schönbach Literary Agency b.v. over u bezit en kunt u navraag doen over alle ontvangers van de informatie, het doel van de verwerking, vragen dat incorrecte gegevens worden gecorrigeerd en vragen om blokkering en verwijdering van dergelijke gegevens door per email contact met ons op te nemen via info@schonbach.nl. Als u om deze informatie vraagt, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen door middel van een goedgekeurd identificatiebewijs.
U bent ervoor verantwoordelijk om uw informatie actueel en up-to-date te houden. U kunt uw informatie updaten door contact met ons op te nemen via info@schonbach.nl. U hebt tevens het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken, als dit recht in de toepasselijke wetgeving is opgenomen.
Als uw persoonlijke informatie verandert, of als u niet langer behoefte hebt aan onze service, kunt u contact met ons op te nemen via info@schonbach.nl. Op uw verzoek zal binnen 30 dagen worden gereageerd.
Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 3 jaar. Wij bewaren uw gegevens langer indien dit noodzakelijk is om diensten aan u te kunnen verlenen. Daarnaast zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten af te dwingen.
Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. Uit respect voor uw privacy geven we u de keuze om onze nieuwsbrief of marketing e-mails niet langer te ontvangen door de instructies voor opzegging in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u het recht hebben om bij ons een lijst op te vragen met uw persoonlijke gegevens die wij delen met derden, alsmede informatie over die derden, als deze de persoonlijke gegevens gebruiken voor hun directe marketingdoeleinden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te verhinderen door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”.

 

11. Links naar websites van derden

Onze site, nieuwsbrieven en andere communicatie kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, wijzen wij erop dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een dergelijk privacybeleid aanvaarden.

 

12. Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle materiële wijzigingen die in de toekomst in ons privacybeleid worden aangebracht, worden op deze pagina gepubliceerd voordat ze van kracht worden en we zullen u via de site of, indien van toepassing, per e-mail informeren. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in ons privacybeleid zijn. Deze wijzigingen worden van kracht nadat uw toestemming hiervoor is verkregen, indien dit volgens de lokale wetgeving verplicht is. Als u het niet eens bent met deze updates of wijzigingen, dient u het gebruik van de site te staken.

 

13. Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moet worden gericht aan info@schonbach.nl.

Versie 31052018


Cookiebeleid

Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën, zoals hieronder beschreven, om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven bij het browsen op onze website en helpt ons om onze site te verbeteren en u te kunnen voorzien van toegespitste inhoud.
Een cookie is een klein bestand met letters en getallen dat we opslaan op uw browser of op de vaste schijf van uw computer / apparaat, als u dit toestaat. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de vaste schijf van uw computer / apparaat.
Hieronder vindt u in de tabel meer informatie over de individuele cookies die we kunnen gebruiken en de doelen waarvoor we ze gebruiken:

Strikt Noodzakelijk
Deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u de website en diens mogelijkheden kunt browsen. De informatie die door deze cookies verzameld wordt houdt verband met de werking van onze site, zoals bijvoorbeeld het scripten van taal en beveiligingstokens om veilige gebieden van onze site te behouden.

Prestatie / Analyserend
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe u onze site gebruikt, bijvoorbeeld; welke pagina’s u het meest bezoekt, of u foutmeldingen ontvangt of hoe u op de site terecht bent gekomen. Informatie die door deze cookies verzameld is wordt enkel gebruikt om voor u het gebruik van de site te verbeteren en nimmer om u te identificeren. In enkele gevallen zijn deze cookies geplaatst door derde partijen aanbieders of diensten die het webverkeer analyseren, zoals Google Analytics.

Functionaliteit
Deze cookies onthouden de keuzes die u maakt, bijvoorbeeld het land waaruit u de site bezoekt, uw taal en enige aanpassingen die u heeft gemaakt aan de tekstgrootte of andere onderdelen van webpagina’s die u kunt aanpassen, om uw gebruik van de site en uw bezoek toegespitster en aangenamer te kunnen maken. De informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd en kan niet worden gebruikt om uw browser activiteit op andere websites te volgen.

Sociale Media
Deze cookies bieden de mogelijkheid om uw activiteit op onze website te delen met sociale media organisaties zoals Facebook en Twitter. Deze cookies liggen niet binnen onze controle. Wij verzoeken u om het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen omtrent de werkwijze van deze cookies.
Merk op dat derden (inclusief bijvoorbeeld reclamenetwerken en externe dienstverleners, zoals services voor analyses van het webverkeer) eveneens cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of targeting-cookies.

Wij kunnen cookies gebruiken

 1. om geanonimiseerde gegevens over het gedrag van gebruikers op de site te verzamelen. Wij kunnen ook vastleggen van welke site een gebruiker afkomstig is, waar de gebruiker naartoe gaat, plus bepaalde demografische gegevens (bijv. de locatie van de gebruiker) en we kunnen deze gegevens gebruiken om het gedrag van gebruikers over meerdere sites te analyseren;
 2. om pools van gebruikers te categoriseren (op geanonimiseerde basis), gebaseerd op demografische en/of gedragsinformatie.

De meeste internet browsers zijn dusdanig ingesteld dat deze automatisch cookies toestaan. Echter, indien u cookies (of soortgelijke technologieën) wenst te willen weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de help en support pagina van uw internet browser voor instructies omtrent het blokkeren of verwijderen van cookies. Houdt er rekening mee dat u mogelijk geen optimaal gebruik zou kunnen maken van alle mogelijkheden op onze website, waaronder bepaalde gepersonaliseerde opties, indien u cookies blokkeert of verwijderd.

Webbakens
Wij, of onze derdepartij partners, kunnen gebruik maken van een softwaretechnologie die webbakens worden genoemd (ook bekend als webbugs, clear gifs of pixels) en die ons helpt te begrijpen welke inhoud effectief is, bijvoorbeeld door het aantal gebruikers te tellen dat deze pagina’s bezocht heeft. Webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen met een unieke identificatie, die in functie vergelijkbaar zijn met cookies en ons laten weten wanneer inhoud is bekeken. In tegenstelling tot cookies die op de computer / het apparaat van een gebruiker worden opgeslagen, worden webbakens onzichtbaar ingebed op webpagina’s. Wij, of onze derdepartij partners, kunnen de door webbakens verzamelde informatie koppelen aan de andere informatie die we van u verzamelen.

Vragen
Als u een vraagt heeft over ons gebruik van cookies / dit cookiebeleid, stuur dan een e-mail naar info@schonbach.nl  met “Cookiebeleid” als het onderwerp van uw e-mail.